top of page

יום הכיפורים 23, חולון

שטח מגרש:                                          971 מ״ר

 

שטח בנייה:                                      120 מ״ר

 

סוף בנייה:                                            2020

יזם הפרויקט:           רוני דפן בנייה ויזמות בע"מ

 

מספר קומות:                          5 + קומת קרקע

 

יחידות דיור:                                              15

על הפרויקט:

מיקום הפרויקט:             יום הכיפורים 23, חולון

 

סוג הפרויקט:  תוספת מרפסות שמש למבנה קיים

 

סטטוס הפרויקט:                                  ביצוע

bottom of page