top of page

מרכז מחסרי במצפה רמון

בשיתוף עם אדר׳ יואש כהן

שטח מגרש:                                        1149 מ״ר

 

שטח בנייה:                                  3000  מ״ר

 

סוף בנייה:                                   2019/2020

יזם הפרויקט:                               חברה ״מבנה"

 

מספר קומות:             קומת קרקע + פתוח שטח

 

יחידות מסחר:                           חלל אנגר + 7 

על הפרויקט:

מיקום הפרויקט:                              מצפה רמון

 

סוג הפרויקט:                       שיפוץ אנגר קיים

 

סטטוס הפרויקט:                קבלת אישור בנייה

bottom of page