top of page
העצמאות 21, בת ים_הדמיה_small.jpg

העצמאות 21, בת ים

שטח מגרש:                                               מ״ר

 

שטח בנייה:                                            מ״ר

 

סוף בנייה:                                   2024/2025

יזם הפרויקט:              ״מנור התחדשות עירונית"

 

מספר קומות:                                              8

 

יחידות דיור:                   16 קיימות + 13 חדשות

על הפרויקט:

מיקום הפרויקט:           שד׳ העצמאות 21, בת ים

 

סוג הפרויקט:            תמ״א 38 - תוספת וחיזוק

 

סטטוס הפרויקט:                           היתר בנייה

bottom of page