top of page

שמעון בן זבי 35, גבעתיים

שטח מגרש:                                        8281 מ״ר

 

שטח בנייה:                                      330 מ״ר

 

סוף בנייה:                                            2021

יזם הפרויקט:        יגאל הלמן בנייה ויזמות בע"מ

 

מספר קומות:                          9 + קומת קרקע

 

יחידות דיור:                                              18

על הפרויקט:

מיקום הפרויקט:        שמוען בן צבי 35, גבעתיים

 

סוג הפרויקט:  תוספת מרפסות שמש למבנה קיים

 

סטטוס הפרויקט:                                 ברישוי

bottom of page